Hedesunda Hembygdsförening   

Stavgården i gnistrande vacker vinterskrud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Årsmötesprotokoll 2017

 Verksamhetsberättelse 2016

 

 

Hedesunda Hembygdsförening bildades

den 17 november 1912.

Föreningens första paragraf i de stadgar som antogs lyder: "Föreningen har till ändamål att bevara minnet av gångna tiders levnadssätt inom Hedesunda, genom att samla och för allmänheten hålla sådana föremål tillgängliga, som åskådliggöra våra förfäders liv och arbete, samt för övrigt på lämpligt sätt verka för hembygdskänslans stärkande."

 

 

Hembygdsföreningens plats idag är på Ön vid  Åsuddens Gammelby i Hedesunda.  

Stavgården, föreningens samlingslokal och festplatsen vid Åshuvudet kan hyras för privata tillställningar såsom  bröllop, födelsedagar, minnesstunder mm. Läs mera här.

  

 

 

 

  

 

Hemsidan har haft [counter] besökare

VÅREN 2017

Årsmöte 26 mars kl. 14:00 på Stavgården.

 

Öppethus 1 april på Stavgården kl.11-14.

 

Brasafton 19 april kl. 19:00 med naturfotografen Nils-Olof Engberg

 

Nytt häfte tillgängligt!

"Hedesunda båtbyggare och ekor" av Bengt Löv. Finns hos Ola Bergström #070 617 74 03 

 

Behöver ni skjuts
till någon av föreningens aktiviteter?

Ring Ola på 0291-44021

 

 

Nyinflyttad i Hedesunda?

 

Är du intresserad av bygdens historia, gå till sidan Länkar och läs om Hedesunda från istid till nutid.